هفته دهم بارداری

در این چند هفته جنین شما تحولات بسیار زیادی داشته است. سر کوچک او حالا…
هفته نهم بارداری

چه مواردی را باید در این هفته انتظار داشته باشید؟ حالا جنین کوچک شما یک…
هفته سوم بارداری

تبریک می گوییم . حالا شما در هفته سوم بارداری خود هستید. هفته سوم بارداری…